Home » Intensive care voor pasgeborenen

Intensive care voor pasgeborenen

€ 21,95

"De Intensive Care voor pasgeborenen" is bedoeld voor alle ouders met een kind op een NICU (Neonatale Intensive Care Unit). Op een NICU wordt intensieve zorg verleend aan zieke, vaak te vroeg geboren kinderen. De handleiding "De Intensive Care voor pasgeborenen" biedt algemene informatie over de gang van zaken op deze afdeling. Hoe gaat het daar toe bij een bevalling? Met wat voor professionals krijg je te maken? Welke ziektes kunnen resulteren in een te vroege geboorte? Deze heldere handleiding gaat op al deze vragen in en biedt zo een eerste houvast in een voor ouders moeilijke periode.